Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2006

klicka på bilden

"Kinda-ortens första hembygdsfest 14 juli 1929"

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Per-Erik Lyggemark, 2:e vice ordförande: Katarina Svartz-Saint Cyr, kassör: Leif-Göran Fredriksson, sekreterare: Barbro Karlsson, vice sekreterare: Hans Melkersson . Övriga ledamöter: Bruno Germundsson, Karl-Oskar Pettersson, Lars-Ola Nystén. Suppleanter: Göran Djurstedt, Bo Daun, Göran Landström.

Medlemmar

Antalet medlemmar som betalt avgift var vid årsskiftet 271 varav 24 ständiga.

Anläggningens skötsel:

En loftbod har rödfärgats, diverse takpannor har bytts ut och nytt plexiglas, som skall försvåra inbrott, har satts in i två fönster. Bättre belysning har monterats in på mangårdsbyggnadens vind och utebelysningen har reparerats. Uppröjningen i Boda ladugård är nu klar så vi kan öppna den för besökare. Många gamla fina föremål har hittats där.

Projekt:


Ola Nystén visa EU-bidrag

* Logen: EU-bidrag till uppförande av logen är beviljat och vi planerar att resa den under 2007. Vi har fått löfte om att få en del byggnadsmaterial till skänks och hoppas att vi skall gå iland med det hela. Behovet av nya utrymmen är stort eftersom vi nu har många föremål som vi inte har möjlighet att visa upp.

Anställningar:

* Under året har Yvonne Carlsson varit anställd med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Vi har därför kunnat ha museet öppet för allmänheten. Antalet besökare har varit ca 3000 st och intäkter för uthyrning och guidning har ökat. I samarbete med Kisa Värdshus och Kinda kommun har flera busslaster besökt Hembygdsgården och blivit guidade och serverade kaffe. Då har även några ur styrelsen ställt upp och hjälpt till.

Yvonne Carlsson dokumentera

Yvonne har fortsatt arbetet med att fotografera och registrera våra gamla föremål, drygt 1500 är nu klara. Vi har fått ca 40 nya föremål som dokumenterats. Yvonne har även haft ansvaret för uthyrningar, städning, marknadsföring m m.

 Två dagar i veckan har hon haft Stig Kronstrand från Ödängsgruppen till sin hjälp. Han har klippt gräset, hackat gångar, tagit bort sly m m.

Projektet Kindabild

feb 2006- feb 2008

Adam Byrne är nu projektanställd fr. o. m. februari 06 och två år framåt. Han har utarbetat en datalösning för scanning och behandling av de negativ som Hembygds- föreningen fått efter kisafotograferna Stahre, Falk och Pettersson. Adam har hittills behandlat ca 12 000 negativ men många fler återstår. Under året har representanter för Hembygdsföreningen träffat Kinda kommun, Länsmuseet och Universitetet för information och samverkan i frågan. Kinda Sparbank har under året sponsrat projektet med 65 000 kr.

Under hösten visade Adam databasen bl a. för Kinda Sparbanks förtroendevalda. Under julskyltningen och en tid därefter visades ett bildspel på biblioteket i Kisa. I nuläget pågår arbetet med att lägga ut databasen på nätet under namnet Kindabild.se. Vi har också som mål att starta upp en "Kindabildskommitté" till vilken vi nu söker personer som är intresserade av gamla fotografier och känner till personer som verkat och bott i Kisa.


Verksamhet 2006

* 12 mars

hade vi årsmöte och efter förhandlingarna visade Yvonne Carlsson ett bildspel med bilder av föremålen i Kungsstugan och Rökingestugan.

* 6 och 20 maj

hade vi arbetsmöten. Boda ladugård städades och alla föremål där ställdes i ordning och vi målade en av loftbodarna.

* 15, 16 och 17 maj

hade årskurs 8 sina sedvanliga historie- dagar på Hembygdsgården.Stugorna var öppna, så allmänheten var välkommen att besöka dem.

* 22, 23 och 24 maj

kom lågstadiets elever och fick bl. a. tillverka vispar och vind-snurror och prova på luffarslöjd. De fick också dansa, höra spökhistorier, gå i skolan på gammalt vis

m.m.

* Nationaldagen 6 juni

firades på sedvanligt sätt på Hembygds- gården. Efter ceremonierna serverade vi kaffe med bröd. Det sponsrades även i år av kommunen.

* 5 augusti

var det Hembygdsgårdarnas dag. Vi hade temat "Småbruk" och visade de många gamla jordbruksredskap som kommit fram när vi röjde i Boda ladugård. Gerd Pettersson med barnbarn bakade kakor i stora huset och vi serverade kaffe i kaffestugan. Tyvärr var det inte så många besökare.

Torpvandring* 17 september

genomfördes årets torpvandring. Ca: 100 personer deltog och vandringen startade i Hökhult och gick sedan till Övre och Nedre Bergdalen, där vi fick höra berättas om torp- en och människorna som bott där. Därefter fortsatte vi till Gölstugan. Vandringen blev mycket uppskattad.

* 12 november 

visade Göran Djurstedt bilder och berättade om Gotska Sandön under rubriken "I Albert Engströms fotspår". Det skedde i samarbete med Naturvårdsföreningen.

Julstämning* 3 december

var det dags för "Julstämning". Besökarna fick prova olika sorters julpyssel och att göra kransar och vi sålde hembakade limpor och småkakor. Gerd Pettersson med barnbarn bakade kakor så det doftade nybakat i hela huset. Vi serverade som vanligt risgrynsgröt med skinksmörgås och kaffe med bröd.


* Asta Sandberg har varit värdinna under året.


* Kaffestugan har även i år varit stängd, utom när vi har serverat kaffe på Nationaldagen och på Hembygdsgårdarnas dag.


* Under året har vi som vanligt haft uthyrt till Rotary en gång i veckan.


* Samarbete har under året skett med Misterfalls ängsförening, intresseföreningen Kölefors Vaddfabrik och Naturskyddsfören- ingen i Kinda och Ydre.


* Yvonne Carlsson har 6 gånger under året varit på äldreboendet Bergdalen och visat gamla föremål och samtalat med en grupp av de boende.


* Yvonne Carlsson och Karl-Oskar Pettersson har fotograferat och registrerat de ca 130 föremål som vi fått från Bjärkeryd. De har också börjat röja på vinden och dokumenterat ca 400 föremål som de hittat där, bl. a. en pall från 1637.

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se