Kisa-Västra Eneby Hembygdsförenings TorpkommitténDen nya Torp- och Kulturbebyggelse karta kom

september 2011


Torpkommittén bildades i början på 1970- talat. Under de senaste årtiondena hade många torp försvunnit och oftast återstod endast grundstenarna och några gamla fruktträd. För att inte platserna helt skulle växa igen eller glömmas bort, borde därför torpruinerna markeras på något sätt. Denna kommitte´ åtog sig då ansvaret att utföra uppmärkning av alla gamla torpruiner i dåvarande Västra Kinda Kommun, som bestod av socknarna Kisa, Tidersrum och Västra Eneby.Ordförande var Knut Svensson och han gjorde ensam ett stort arbete. Han registrerade och rekognoserade de flesta torpen. Flera personer deltog i tillverkning av och uppsättning av kopparskyltar. Några skaffade personuppgifter om torparna i kyrkböckerna. Knut Svensson lät också upprätta en karta, där torpen markerades. Tillsammans med kartan gjordes ett häfte med torpnamnen och gårdstillhörighet. En mindre upplaga trycktes upp och publicerades.


 


På 90-talet drevs hans arbete vidare med uppsättning av resterande torpskyltar. Nya medlemmar i kommittén var: Göte Lindqvist, Börje Holmström, Eric Hoffstedt och Henry Ragnar.I stort sett alla torp, torpruiner eller grunder är nu utmärkta med en kopparskylt, där uppgift finns om: gårdstillhörighet, typ av torp, siste brukare eller boende samt när torpet upphörde. Ca 900 gamla torp har nu fått en skylt.


Humlehögsravinen

Årets torpvandring 2007


16 september  2007 ägde årets torpvandring rum. Ca 40 personer deltog och vandringen startade i Humlehögsravinen och gick sedan till Sågstugan, Stenstugan och Strömsborgs kvarn.
Den 5 september 2011 var den nya Torp- och Kulturbebyggelse karta färdig att distribuera. Den är gjord i nyreviderad karta i skalan

1: 50 000. Kartan är gjord i systemet GIS, och torpen är inprickade i olika färger. Tillsammans i de tre socknarna är över 1000 torp markerade. Till kartan följer en omfattande beskrivning av alla torpen. Nu även med del av Ulrika och GPS koordinater.

 


Nu finns också en DVD-skiva med alla torp och gårdar dokumenterade med 5 -10 bilder på varje plats, tillsammans innehållande minst

10 000 digitalbilder. På skivan redovisas även en florainventering från varje plats.


Örneström

Foto: Ad. Stahre, Kisa 1907

klicka på bilden

Bild från Örneström med herrskap i båt står det Lillsjön och i bakgrunden kvarnen. Personerna är fr v: Ulla Jonsson f Svensson, Elin Karolina Jonsson, Ernst Andersson, Karl Stavmark och Axel Andersson.


Köp torpkartspaketet


Torpkartspaket med torpkarta och förteckning (31 sidor) kostar 200 kr.

I Förteckningen finns alla koordinater i RT 90. Extra häfte med koordinater i WGS 84 kostar 25 kr. DVD-skiva med bilder kostar 200 kr.


Det kan avhämtas på Hembygdsgården, Biblioteket eller hos Torpkommitténs ordf. Göran Djurstedt. Skall det skickas tillkommer givetvis porto och omkostnad.

Tel. 0494-10021.   

godj@passagen.se


klicka på bilden

Den nya Torp- och Kulturbebyggelse karta

Nu även med kulturbebyggelse samt del av Ulrika och GPS koordinater.


Kommitténs medlemmar 2016

Pär Kronström, Bruno Germundsson, Pär johansson och Sören Andersson.


Torp DVD med ca 10 000 digitalbilder

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se