Kisa Hembygdsgård.

Byggnader: Hultstugans källarplan

Skolmuseet

Skolmuseet är inrymt i Hultstugans källarplan  i stugans suterrängvåning.

De flesta föremålen kommer från den gamla Stjärneboskolan, som revs 1981.

Skolbänkar

Skolsalen är inredd med skolbänkar och sittbänkar för barnen, samt med långbänkar från Kisa Kyrkskola. Här finns en originell pulpet som förvarats i tornet i Kisa Kyrka. Pulpeten har tillhört den första kyrkskolan från 1850 och användes av läraren Melker Bröthlin, när han ambulerade mellan Kölefors, Hökhults och Yxefalls skolor.

I samma lokal inryms för närvarande ett bokbinderi utrustat med gamla maskiner och redskap.


Hultstugans källarplan

I muséet finns skåp som bl a innehåller undervisningsmaterial i fysik och kemi, en samling bergarter, planscher, kartor, längd- mått, materiel för skriv- och läsövningar, böcker m m.

Klassrummet

Fröken Anna med en elev vid katedern.

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se