Kisa Hembygdsgård.

Byggnader:

Rökingestugan

Rökingestugan är en ryggåsstuga. Den är troligen byggd på 1700-talet och var ur- sprungligen mangårdsbyggnaden på en bond- gård, som sedan blev torp under Hovby herrgård i Västra Eneby socken. Rökinge- stugan flyttades och uppfördes på Hem- bygdsgården år 1931.

Rökingestugan mot kisasjön

Byggnaden är uppförd i liggande timmer med tak av tegel. Hus av denna typ, s k enkel- stuga, har varit vanliga överallt i Sverige. Rökingestugan är alltså en enkelstuga med förstuga, ett kök bakom förstugan och en storstuga - "stuga" (dagligrum). Köket fanns inte ursprungligen, utan var inrymt i "stugan", medan det nuvarande köksutrymmet utgjorde en avbalkad skrubb.

Förmodligen är 1600-talsbordet mitt i rummet det äldsta föremålet i Rökingestugan. På bordet står trätallrikar av bok och ek från samma århundrade samt en träskål. De flesta övriga föremålen i stugan kan dateras från 1700-talet och 1800-talets första hälft.

På spiselhyllan står även ett vaxstapelställ, som brukade användas som nattstake. När den del av ljusslingan, som satt ovanför saxen, brunnit ned, slocknade ljuset automatiskt. Där finns också en ullsax och ännu ett vaxljusställ med nattsläckare.

 I den öppna spisen hittar man kafferostare, kaffekokare och några rånjärn.

På väggen hänger en tavla med följande korta men tänkvärda inskrift:


TRO. INYIT. HÖR.

ÄLSKA. ALT. SER.

GÖR. HVAD. VILL.

TALA. DU. VETT:

Rökingestugans skorsten


Rökingestugan

Stugan är nu möblerad med en blandning av äldre och yngre möbler och föremål från skilda tidsepoker. Interiören skulle gott kunna gälla som i ett bondehem omkring 1850 - från självhushållets dagar före industrialismens genombrott.

Spinnrock sk. långrock

I förstugan hänger ett par brandsprutor av olika utseende, rep av svinborst och några fiskeredskap. Där står en kista (resväska) som kunde ställas i åkvagnen vid kortare resor med hästskjuts, samt en stor långrock, spinnrockens föregångare av primitivare typ, vid vilken man alltid spann stående.

På slagbordet står ett mangeldon med hand- tag i form av en häst, en fästmansgåva med årtal, föstmöns och fästmannens initialer, samt en geometrisk dekoration i karvsnitt.

I närheten av en spinnrock står vaggan. när man spann, kunde spinnrocken trampas med ena foten och vaggan med den andra. Intill spinnrocken står också en knäpphärvel, att vinda upp och mäta garnet på. I stugan finns 7 stolar, varav en är halvcirkelformad.


På vardera långsidan i stugan står två gustavianska sängar, med utdragslåda vid gavlarna. I den ena sängen ligger ett par lusfällor s. k. lusbräden för fångst av vägglöss i sängen

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se