Utsikt från Borgarberget maj 2009

klicka på bilden


Ortnamnet Kisa


Exakt hur gammalt namnet Kisa är vet man inte, men det kan mycket väl gå tillbaka till  århundradena närmast efter Kristi födelse.


Namnelementet kis, kise, kisa finns i många ortnamn i Norden och syftar då oftast på berg eller höjder och ibland även krökningar. Den huvudsakliga betydelsen hos kis är nämnligen något böjt, utstående mage, buckla, hög eller påse.


Enligt ortnamnsforskaren Jan Sterner är det troligt att det berg som gett Kisa sitt namn är det skarpt markerade, rundade berg som kallas Borgarberget och som ligger nära Kisa kyrka.


Källa: Kisa socken, häfte 3

av Jan Sterner.

Borgarberget sett från Kisa kyrka


Utsikt från Borgarberget januari 2010

klicka på bilden

OBS! bilden är stor och kan ta lite tid att ladda