Kisa Hembygdsgård.

Byggnader:  Den Nya Logen

Hembygdsföreningen fick för flera år sedan erbjudande om att ”plocka ned” en gammal loge i Falerum. Efter mycket besvär, både ekonomiska och praktiska, har vi, för flera år sedan, lyckats ta ned logen och även, under våren 2007, påbörjat uppförandet i Kisa. Skälet till att vi nu kunnat påbörja uppför- andet är att vi sökt, och  erhållit, ett projektbidrag via LEADER+ Sommenbygd.

Utstakning av logen

Logen ligger placerad i en sluttning ned mot Kisasjön. Den blir ca 9x23 meter och kommer att bestå av två våningar. Ursprungligen hade den bara en våning men med två våningar kan vi dubbla utställningsytan.

Uppsättningen av plintar

Karl-Oskar och Ola påbörjar uppsättningen av plintar under våren 2007.  Här gällde det att ha tungan rätt i mun.

Stockarna läggs på  plats


Den första takstolen

Den första takstolen kommer på plats en vacker försommardag. Det var ett mycket spännande ögonblick.

Leif spikar golv

Leif-Göran lägger det ursprungliga golvet på första våningen.

Norra gaveln blir klädd


Karl-Oskar bygger trappan till andra våningen

Ola sågar väggpanel

Leif spikar golv på loftet

Tegelläggning

Under augusti hade vi taklagsfest. Under mycket svett och möda la vi det ursprungliga enkupiga takpannor på plats. På varje sida ligger det ca 2000 takpannor.

Bruno och Karl-Oskar spikar tak

Bruno och Karl-Oskar sätter upp innertak till det blivande uppvärmda rummet där vi ska visa upp vår omfattande fotosamling ( Se Kindabild.se) och äldre fotoutrustningar.

Målning av södra gaveln

Planksättning och rödfärgning var ett mycket tidsödande arbete. Inte minst all flytt av byggnadsställningarna.

Logen i höstskrud

Logen ligger mycket idylliskt på vägen ned till handelsboden. Målet är att logen ska vara helt klar och inredd till sommaren 2008. Då ska vi förhoppningsvis , på ett mycket bättre sätt, kunna visa upp våra omfattande samlingar.

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se