Kisa Hembygdsgård


Vi har skapat ett nytt museum ”Logen” Där har vi över 1300 föremål som inte visats tidigare.

Hembygdsföreningen fick för flera år sedan erbjudande om att “plocka ned“ en gammal loge i Falerum. Efter många besvär, både ekonomiska och praktiska, har vi lyckats ta ned logen. Under våren 2007 påbörjades uppförandet i Kisa och invigningen ägde rum en vacker sommarsöndag i augusti 2008. En grundförutsättning för projektet var att vi sökt och erhållit bidrag via Leader+ Sommenbygd.”Logen” Vårt nya museum


I logen har nu skapats ett mycket intressant  museum. I en del av bottenvåningen finns ett fotomuseum med utrustning från början av 1900-talet. Där har man också möjlighet att ta del av vår stora samling av gamla fotografier via vårt bildarkiv kindabild.se.
Vackert målat vagnsäteSkogsredskap

En trappa upp visas verktyg för snickeri, smide, kopparslageri, garveri och tegeltillverkning.


Snickeri verktyg

Vidare inryms här saker som använts vid gångna tiders vardagssysslor i hemmet som klädvård, brödbak och mjölkhantering.Monter mjölkhantering


Montern för mjölkhantering är ett exempel på hur olika verksamheter och hantverk är presenterade i museet.Flera besökare har uppskattat att föremålen är exponerade i grupper efter användningsområde.Logen i Falerum strax före nedmonteringen


Logens körbro

En ny handikapsvänlig körbro måste konstrueras och byggas upp. Den gjorde det också möjligt att få in vagnar och slädar i logen.

 


Bottenvåningen

En samling av gamla vagnar och slädar, redskap för skogsarbete, jakt och fiske, isupptagning, brandbekämpning m m. upptar större delen av nedre planet. Där har vi också inrett en ”pysselhörna” för barnen.Brandredskap och Kisas första motorsprutaHanddriven svarvRemskivor från Sjövalla snickeri i Kisa


Exempel på industri som funnits i Kisa och som nu är representerade i vårt museum.Sjövalla snickeri - Kisa

Foto: Adolf Stahre kring 1910-taletBesökare hälsas varmt välkomna att besöka Hembygdsgården och vårt nya museum ”Logen”. För öppettider se vårt program eller kontakta oss på telefon 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se.


Logen med dess körbro 2009