Kisa Hembygdsgård.

Byggnader:

Loge från Långebråta

Denna logbyggnad, liksom tröskvandringen, härstammar från Långebråta gård i Kisa socken och är skänkt av bankdirektör Hugo Ydrén år 1939.

Logen från norr

Den är troligen från 1800-talets början, byggd i traditionell stil, och konstruerad för slagtröskning med upphöjd logkista i bygg- nadens mitt framför en större öppning med två luckor, där säden togs in. Vid återupp- byggnaden på Hembygdsgården togs de nuvarande dörrarna upp, och hela logen fick ett nytt golv.

Fjädervagn

Logen fyller inte längre sin ursprungliga funktion utan gör nu tjänst som förvarings- lokal för diverse föremål.

Båten hittats 1,25 m djupt i en mosse vid Björknässjöns Kisa

Jakt och fiske illustreras till höger innanför dörren av ett par båtar som hittats i mossar. Den undre båten, som är 4,7 m lång, är gjord av en ekstam och funnen 1,25 m djupt i en mosse vid Björknässjöns södra strand i Kisa socken. Båtens akter med säte är väl- bevarad, men fören är delvis förmultnad.

Båten hittads vid sänkningen av Forserumssjön, Svinhults

Den övre, kortare båten är hittad vid sänk- ningen av Forserumssjön i Svinhults socken. Den är gjord av två furustammar, hopfästade med tre trädymlingar. Båten är flatbottnad med något smalare förstäv. I aktern finns plats för brandjärn eller blosskorgar, som användes vid ljusterfiske. "Vettarna" användes som lock-fåglar vid andjakt. Till byarnas utrustning vid vargskall hörde vargnätet, spjutet och lur av koppar, det sistnämnda från Östorp i Kisa socken.

Kolryss


Loge från Långebråta

Här förvaras en rikhaltig samling av vagnar, slädar, sadlar, selar, plogar och andra jordbruksredskap. Bland flera plogar är den äldsta försedd med träbill.

Landå

Landån har en gång tillhört Jägmästaren Erik G:son Hjort. Den ståtliga droskan har använts av dr. Bexelius i Kisa.

Damsadel

På väggen, ovanför delar till träaxelvagnar, hänger några enbets- och tvåbetsok för oxar. På samma vägg hänger en damsadel, ett par välgjorda brudgumssadlar och en klövjesadel från Flolycke i Svinhults socken.

Kisas första motorspruta

I logen finns också gamla brandsprutor, bl a Kisas första motorspruta. Stövlarna har  använts av brandmän omkring sekelskiftet.

Vägmärke; No 102 Kisa Gäst 349,6 m

Vagnshjul med tydligt slitage

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se