Kisa Hembygdsgård.

Byggnader:

Boda ladugård

Ladugården kommer från Boda by i Häger- stads socken. Den flyttades år 1978 och uppfördes på Hembygdsgården året därpå. Den placerades nära Hultstugan och utgör tillsamans med den en egen gårdsbildning.

Boda ladugård från Hultstugan

I äldre tider var det otänkbart att ha kor och hästar i samma utrymmen, varför ladugården säkerligen inte varit utsatt för några större omändringar. I stall och ladugård är den ur- sprungliga inredningen ännu intakt bevarad, och proportionerna visar tydligt hur småväxta 1800-talets husdjur var.


Jordbruksredskap

Logen är av den typ med upphöjd logkista som var vanlig för slagtröskning. I en sådan loge rensades sedan säden efter trösk- ningen, genom att den med en skopa kastades från ena långsidan till den andra.


Boda ladugård

Ladugårdens ålder är inte känd, men troligen kan den dateras till sent 1700-tal. När Boda by skiftades på 1830-talet flyttades en del gårdar ut, men denna ladugård fick ligga kvar på sin ursprunmglig plats. Ladugården byggdes efter 1700-talets behov och tradition, men fyllde troligen inte någon uppgift efter nyodlingsepoken på 1840-talet.

Gammal skylt från Kisa vävateljé

I logen inryms idag åkerbruksredskap och vagnar tillhörande "Gölingstorpssamlingen".

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se