Textil miniutställning från augusti 2008


Kisa Hembygdsgård.

Byggnader:

Kungsstugan

Kungsstugan kommer från Kisa Gästgivare- gård och är troligen byggd under senare delen av 1600-talet av dåvarande ägaren till Gästgivaregården befallningsmannen Jöns Andersson . Namnet Kungsstugan kommer av att konung Karl XI tog in på gästgiveriet eller Kongsgården som det också kallades, på sina resor till Kalmar. Han blev så förtjust i stugan och trädgården, att skattelättnader bevil- jades ägaren i flera generationer. Belägg för detta finns i Kinda härads dombok 1678-86. Stugan skänktes till Hembygdsgården 1933 av direktör A J Andersson, Kisa. Den första egentliga donationen till föreningen.

Enligt Enanders anteckningar om "Vägar och Fornminnen i Kinda härad" fanns i gästgivare- gårdens trädgård en "Sal upbygd med Spån- tak af Krono Befallningsman Philander för K Carl d lX elr XI, vilket så behagat Konungen at Han skänkte besittningsrätten af Häst- gården til honom och hans efterkommande". Den i citatet omnämnda byggnaden kallades Kungsstugan och var sannolikt det lusthus, som domstolsprotokollet från den 18 juni 1681 beskrivs som en "zijrligh öfwerbyggningh och en skiön kiällare".

Förvaringskista, 1600-tal

Förvaringskistan kommer från Bennemåla

Västra Eneby.

Maria Jansson, kallad Kisamor


Kisamors Stol

Stolen vid sekretären har tillhört Kisamor. En gåva av fru Andersén i Framnäs år 1935.Kungsstugan

Paul Aineström skriver i Kisa Sockenbok, del 3 sid 307, om Gästgiveriverksamhet: "Karl XI företog många resor genom landet, varvid våra bygder berördes åtminstone åren 1673, 1681, och 1683, då han passerade Kisa på väg till eller från Kalmar, samt år 1692 vid en hemresa från övningar med ett par små- landsregementen vid Högsby. Inför konung- ens genomresa var landshövdingen angelägen att få behövliga åtgärder utförda. Säkerligen bidrog dessa resor både till väg- väsendets och gästgivargårdarnas upp- ryckning. Kungen uppges för övrigt ha varit särskilt nöjd med Kisa gästgivaregård enligt anteckningar i hans dagbok, ("d 24 åt jag i Kijsa, hvilket är den första Krog i Östergöt- land)".

Dörren i mitten av bilden kommer från Hovby herrgård

Dörren ovan kommer från en flygelbyggnad till Hovby herrgård. På dörren finns en inskrift på tyska, och i dess mittspegel är två simmande svanar målade.

Dörren med två simmande svanar

Spinetten (bild nedanför) är signerad av Pher Lindholm, Stockholm. Stränginstrumentet kommer från Kärra i Oppeby socken. "18 EGH 66".

Spinetten

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se