Kisa Hembygdsgård.

Byggnader:Handelsboden


Den grå timrade boden har tidigare varit en uthusbyggnad till torpet Trädgårdslund under Gästgivaregården i Kisa, söder om Idrotts- platsen.Från väst


Handelsbodens inredning och sortiment härstammar från slutet av 1800-talet och kommer främst från tre i bygden nedlagda handelsbutiker.Delar av inredningen är hämtad i Hultqvists affär på Grönedegatan i Kisa, bl a den gamla handdragna kaffekvarnen. Inventarierna kommer huvudsakligen från John Svenssons diverseaffär i Tidersrum, bl a den gamla vågen med vågskålar liksom den dåtida lanthandelns oundvikliga glasbehållare för karameller.I skomakarverkstaden förvaras föremål från gamla skomakerier.Skomakeribänken är hämtad från Långnäs i Oppeby socken, och lästerna från Spångsholm i Västra Eneby. Sadelmakerimaskinen kommer från Gothniers sadelmakeri i Kisa.Handelsboden


Den flyttades till Hembygdsgården åren 1971-72. Vid nedtagningen av byggnaden påträffades föremålsrester, som tydde på att den använts som gelbgjutarverkstad.


Baksidan mot kisasjön


Idag är en handelsbod inrymd i byggnadens östra del, och i den västra delen har ett äldre skomakeri inretts.


Handelsboden med kisasjön i bakgrunden


Här finns varor som för länge sedan är utgångna ur marknaden, däribland surrogat och ersättningsmedel från tiden kring första och andra världskriget. Till varusortimentet hör en mängd gamla glas till fotogenlampor från 1800-talet. Här finns också en apparat för tillverkning av kolsyrad festdricka. Väggarna är bemängda med gamla klassiska reklamskyltar av plåt.

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se