Dokumentation:


Fotografering och registrering av Hembygdsföreningens föremål.

Raymond Johansson är sedan 2009, anställd som guide och vaktmästare på Kisa Hembygdsgård. Under lågsäsongen arbetar han med dokumentation av hembygdsgården föremål. Raymond fotograferar och lägger in bilderna i datorn samt skriver in information till bilderna. De flesta föremålen har tidigare numrerats och katalogiseras, under åren 1965-1967 samt 1982-84.

Dekorationsmålad bräda från gamla Hovby Slott

Dekorationsmålad bräda från den gamla byggnaden i Hovby, med i flytten till Bygdegården. Hovby.”Här finns även en mindre byggnad, i vilken Nils Dacke säges bott under någon av sina fejder. Densamma som skall ha varit gårdens forna manbygg- nad, hade ännu år 1847 till höger om förstugan en rymlig kammare med ett litet fönster och brädbeklädda väggar. Dessa väggar och stugans båda dörrar voro målade……..Mellan dörrarna på den brädbe- klädda väggen var Dackes porträtt målat i naturlig storlek i bonddräkt. Stugan har sedemera blivit ändrad och porträttet som sorgfälligt nedtogs för att avsändas till Stockholm, bortkom vid hamnen i Linköping. Så berättas det.” Östergötlands beskrivning, del 2. Anton Ridderstad.

Till vä. Framstycke av dopdräkt från 1600-talet. Spegelbitarna skulle avskräcka de onda andarna från att skada barnet. Del av dopdräkt av beigevitt tyg med applikationer med rosa och ljust bruna blommor. Spegelbitar inramade av tunn, spiralformad metall- tråd i guld och silver- färg. Denna del av dopdräkten knöts på framsidan.

Dopdräkt från 1600-talet

Dopdräkten blev utsedd till ett av de tio mest intressanta föremplen i tävlingen "Klenodsverige 2011".


Smörform

Smörform av trä. Rektangulär med "knutar". Karvsnittsmönster i botten. Ink. på auktion efter lektor Isberg 1932

Elektrifieringen av kisa 1912

Foto av arbetare vid elektrifieringen, Kisa, omkring 1912.Skänkt av Greta Modig, Kisa.

kronprins Gustav Adolfs besök 1936

Fotot är tagit vid kronprins Gustav Adolfs och kronprinsessan Louises besök på Bygde-gården, 1936. Axel Andersson även kallad "patron", Wärgården Kisa, ägde marken på Bygdegården. Vid samspråk mellan kronprinsen och A. Andersson föreslog kronprinsen att det borde gallras ut bland träden för att förbättra utsikten. Det var dock inte ”patron" intresserad av. Göran Djurstedt bodde granne med Andersson. Han minns att Andersson kallades "käre far" i Wärgården.


Huvudbyggnaden - Hovby Slott

Det finns många föremål som inte har num- rerats och dokumenterats. Raymond numrerar, katalogiserar och fotograferar onumrerade föremål som dyker upp, samt alla föremål som idag skänks till Kisa hembygdsgård. Bara i huvudbyggnaden är ca 1 400 föremål fotograferade. I dagens läge är sammanlagt cirka 2 500 föremål i Hovby herrgård, Kungsstugan, Rökingestugan, Hultstugan och Boda ladugård fotograferade. Uppskattningsvis finns det ca 3 500 föremål på hembygsdgården.


Färdkista av trä


Färdkista av trä. Gångjärn, beslag och sido- handtag av järn. Cylinderformad modell, målad i gråsvart. Gåva 1934 av stations- skrivare C. Larsson, Kisa.


Skomakarpall från 1637.

Skänkt av Gunnar Hall, Tidersrum  


Mangelbräda


Mangelbräde av trä. Handtaget i form av en häst. Dekor i udd- och karvsnittsteknik, föreställande rundlar, blommor och hjärtan. Ingraverat RC. Gåva 1932, av Johan Nilsson, Fröåsa.


Svepask Inköpt 1929

Knäppäska av furuträ, oval, ihopsydd. Handtag på locket. Ena sidans låsanordning saknas. Färg blågrå. V.Eneby socken. Inköpt 1929 för 25 öre, av antikvitetshandlare Modig.


Skrädyxa

Skrädyxa, eggen i ett hårdare stål. Ingrav- erat mönster, streck och punkter samt 2 kors, ett på varje sida. Yxan kommer från Runefall. Skänkt av Göran Landström, 2006. 


Kisa 1870 talet.

Foto: Emilia Johansson

Öppettider och information för guidning, Tel. 0725-439556 eller info@kisahembygdsgard.se